Fundacja POLARIS

Title
Przejdź do treści
Celem Fundacji jest wszechstronne prowadzenie i popieranie działań w zakresie:

  1. rozwoju nauki;
  2. oświaty i wychowania;
  3. ochrony zdrowia;
  4. opieki i pomocy społecznej;
  5. aktywizacji zawodowej wśród osób dyskryminowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również wśród osób młodych;
  6. wspierania przedsiębiorczości;
  7. organizacji działalności charytatywnej,
  8. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Wróć do spisu treści