WSPÓŁPRACA

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

Urząd
Miasta Krakowa

Starostwo Powiatowe
w Krakowie

Komenda Miejska PSP
w Krakowie

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Fundacja
Zdrowia Publicznego

Fundacja
Can-Pack

Fundacja
„Pro Endocrinologia”

Fundacja
UROdzeni-Zdrowi

Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce

OIL
w Krakowie

Fundacja
GOPR

SOS
Wioski Dziecięce

PODMIOTY PRYWATNE

ZiZ Centrum Edukacji

RMF FM

ORLEN

Wawel

Wydawnictwo
Jedność

Lotnisko
w Krakowie