NASZE DZIAŁANIA

2023


Klub Małego Ratownika

W tym roku Klub Małego Ratownika odbył się 7 października i wzięło w nim udział 120 dzieci. Dzięki Klubowi uczestnicy mogli w zabawny sposób dowiedzieć się, lub przypomnieć sobie, jak należy postąpić w przypadku urazów, zakrztuszenia czy zatrzymaniu krążenia, jak się zachować w sytuacji gdy ktoś potrzebuje pomocy i jak wezwać pomoc. Po przedstawieniu dzieci miały okazję przećwiczyć reanimację na manekinach, porozmawiać z ratownikami i zadać im nurtujące pytanie.
Organizację Klubu wsparła Fundacja Zdrowia Publicznego oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej a sfinansowało Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Akcja charytatywna RMF FM – Świetny Mikołaj

Za przekazane przez RMF FM, w ramach akcji Świetny Mikołaj, środki zakupiono wyposażenie placówek Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach, Lublinie, Karlinie.
Zakupiono m.in. telewizory, wyposażenie kuchni, rowery, huśtawki, hamaki, gry, zabawki, książki i wiele innych rzeczy.

2022


Y@ung URO

Fundacja współorganizowała warsztaty w dziedzinie urologii, przeznaczone dla młodych, utalentowanych urologów i adeptów urologii w Polsce. Przy okazji warsztatów Fundacja współpracowała z Fundacją UROdzeni-Zdrowi, Polskim Towarzystwem Urologicznym oraz Miastem Kraków.

Klub Małego Ratownika

29 października odbyła się kolejna edycja Klubu Małego Ratownika, w której uczestniczyła rekordowa liczba blisko 250 dzieci. Organizację Klubu wsparła Fundacja Zdrowia Publicznego oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej a sfinansowało Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Black or White

Fundacja aktywnie włączyła się w organizację koncertu charytatywnego „Black or White”, którego głównym organizatorem jest Fundacja Na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej „Pro Endocrinologia”.
Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony był na wsparcie Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii celem poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych.
Koncert zorganizowano we współpracy z miastem Kraków.

Pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie Fundacja włączyła się w działania pomocowe osobom, które uciekły z terenów objętych działaniami wojennymi. Przekazaliśmy, pozyskane od darczyńcy, środki na rozpoczęcie nowego życia w Krakowie matce i córce a także opłaciliśmy półroczny wynajem mieszkania dla ukraińskiej rodziny.

Akcja charytatywna RMF FM – Świetny Mikołaj

W 2022 roku RMF FM przekazał Fundacji środki zebrane w ramach akcji Świetny Mikołaj, za które zostało kupione wyposażenie poradni psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w siedmiu miastach Polski.

2020


Mały Wielki Bohater

Konkurs „Mały-Wielki Bohater” polegał na nagraniu krótkiego filmu lub teledysku, który będzie zachęcał młodzież do udzielania pierwszej pomocy, do reagowania w stanach zagrożenia życia bądź zdrowia, do nauki pierwszej pomocy. W konkursie mogły wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8. Przy okazji konkursu przygotowano także materiały na stronie internetowej, które uczą jak postępować gdy kogoś potrzebuje pomocy.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Wsparcie lekarzy w ramach walki z pandemią

Fundacja POLARIS otrzymała dotację od ORLEN OIL sp. z o.o. , którą przeznaczyła ją na zakup blisko 1000 sztuk fartuchów ochronnych z flizeliny oraz 420 sztuk czepków. Zestawy ochrony osobistej trafiły do 100 lekarzy podstawowej opieki medycznej z Małopolski oraz Podkarpacia. Podczas dystrybucji zestawów Fundacja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które promowało akcję wśród swoich członków.

2019


Klub Małego Ratownika

Tradycyjnie, w październiku, Fundacja organizowała Klub Małego Ratownika – szkolenie z pierwszej pomocy, podczas którego ratownicy medyczni przeszkolili ok. 100 dzieci z zakresu pierwszej pomocy. Klub był zorganizowany przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Pomoc choremu chłopcu

Do Fundacji zgłosił się ojciec chorego chłopca, z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków na jego leczenie. Fundacja znalazła darczyńcę i przekazała pieniądze na sfinansowanie:
a. turnusu delfinoterapii,
b. przeprowadzenia prac przystosowawczych w celu urządzenia bezpiecznego pomieszczenia,
c. zakupu wyposażenia bezpiecznego pomieszczenia.

Loteria RMF

Fundacja była partnerem akcji „Loteria RMF”. Zebrane w ramach akcji środki zostały przekazane przez RMF FM Fundacji, która wyremontowała za nie oddziały pediatryczne w trzech szpitalach: w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, w Szpitalu Powiatowym w Parczewie.

2018


Klub Małego Ratownika 2018

Fundacja była organizatorem Klubu Małego Ratownika – akcji, która była organizowana przy okazji 6. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych, podczas której przeszkolono ponad 100 dzieci z zakresu pierwszej pomocy.

Koncert charytatywny „Black or White”

Fundacja we współpracy z Fundacją Na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej „Pro Endocrinologia” zorganizowała koncert charytatywny „Black or White”. Środki ze sprzedaży biletów na to wydarzenie zostały przekazane na realizację celów statutowych Fundacji „Pro Endocrinologia”. Koncert odbył się w Teatrze Variete w Krakowie, w dniu 10.11.2018 r. i zgromadził 400 osób.

Akcja charytatywna – Loteria RMF

Fundacja po raz kolejny była partnerem akcji „Loteria RMF”. Zebrane w ramach akcji środki zostały przekazane na zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. Kupiono m.in.: kardiomonitor, spirometr, holter EKG, lampę do fototerapii, inkubator i inne.

2017


Problemy Medycyny Rodzinnej

Fundacja nabyła prawa do czasopisma „Problemy Medycyny Rodzinnej – Family Medicine Topics” oraz wydała 4 numery ww. czasopisma.

Klub Małego Ratownika 2017

Fundacja była organizatorem Klubu Małego Ratownika – szkolenia dla dzieci w wieku 6-15 lat, którego celem jest nauka pierwszej pomocy.

Koncert charytatywny „Black or White”

Fundacja we współpracy z Fundacją Na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej „Pro Endocrinologia” zorganizowała koncert charytatywny „Black or White”. Środki ze sprzedaży biletów na to wydarzenie zostały przekazane na realizację celów statutowych Fundacji „Pro Endocrinologia”. Wydarzenie było współfinansowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminy Miejskiej Kraków.

Akcja charytatywna – Loteria RMF

Fundacja w 2017 roku realizowała swoje cele poprzez organizację działalności charytatywnej – Fundacja była partnerem akcji „Loteria RMF”. Zebrane w ramach akcji środki zostały przekazane przez RMF FM Fundacji, która zakupiła za nie sprzęt medyczny na rzecz Kliniki Alergologii i Mukowiscydozy Szpitala im. Św. Jadwigi w Rzeszowie.

2016


Akcja charytatywna – Loteria RMF

Fundacja była partnerem akcji „Loteria RMF”. Zebrane w ramach akcji środki przekazane przez słuchaczy RMF FM zostały przekazane Fundacji, która przeznaczyła je w całości na darowiznę na rzecz Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego oprogramowania do elektrokortykografii oraz niezbędnych do przeprowadzenia tego badania elektrod wykorzystywanych przy leczeniu lekoopornej padaczki.

Festiwal KultURO

Festiwal KultURO to wydarzenie kulturalne, którego głównym celem jest propagowanie profilaktyki badań układu moczowego. Zadaniem fundacji było przygotowanie i realizacja koncertu zespołu EndoPower, który był częścią Festiwalu KultURO. Było to zadanie finansowane ze środków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Koncert odbył się w Muzeum Inżynierii w Krakowie i wzięło w nim udział blisko 500 osób. Fundacja współpracowała przy jego realizacji z Polskim Towarzystwem Urologicznym.